18.12.2012 Komunikace na ulici Neklanové, Ostrava - Zábřeh

\r\n

Jednalo se o cementovou stabilizaci podloží, pokládku živičných vrstev a osazení nových obrub k přilehlému chodníku. Zakázku jsme předali bez vad a nedodělků.

5.12.2012 Oprava chodníku na ulici Moravské v Ostravě

\r\n

Tuto akci jsme investorovi předali bez vad a nedodělků. Předmětem zakázky byla kompletní rekonstrukce chodníku. Fotogalerie se připravuje.

\r\n

 

18.12.2012 Ulice Zimmlerova,  Zábřeh nad Odrou

\r\n
\r\n

Dne 18.12.2012 jsme bez vad a nedodělků předali stavbu na ulici Zimmlerové. Předmětem této zakázky byla kompletní rekonstrukce chodníků.

\r\n
\r\n

 

30.9.2012 Sil. I/11 Suché Lazce, most ev.č. 11-133B

\r\n

Předmětem této zakázky byla kompletní sanace mostních říms a opěr sanačními maltami BETOSAN, dodávka a montáž nového zábradlí. Fotodokumentaci k této zakázce můžete shlédnout zde