2.3.2016 RECYKLAČNÍ DVŮR - prodej recyklovaného materiálu

Naše společnost rozšiřuje činnost o prodej recyklovaného materiálu. Recyklační dvůr slouží ke zpracovávání stavebního a demoličního odpadu. Zpracováváme stavební odpad betonový (O 170101) a asfaltový (O 170302), od kterého jsou separovány cizorodé částice, odpad je následně drcen a tříděn na požadované frakce.

 - betonový recyklát frakce 0/63

 - asfaltový recyklát tříděný frakce 0/20

 - asfaltový recyklát tříděný frakce 20/63

 

Recyklované materiály jsou použitelné pro obsypy, zásypy, zřizování krajnic komunikací, do sanačních a podkladních vrstev zpevněných ploch, chodníků a komunikací, jako náhrada klasického kameniva a vysokopecní strusky.

Ceny prodeje recyklovaného odpadu jsou k dispozici v záložce Recyklační dvůr.

17.2.2016 BETON UNIVERSITY - beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

Dne 10.3.2016 proběhne pod hlavičkou ČESKOMORAVSKÉHO BETONU HEIDELBERG CEMENT group v prostorách PARK INN hotelu v Ostravě seminář "Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu". Jedná se o projekt BETON UNIVERSITY. Vřele doporučujeme navštívit stránky http://www.betonuniversity.cz/

18.2.2015 Nové reference

Aktualizujeme reference provedených staveb, které nově figurují také v záložce Reference.

4.1.2016 Aktualizace fotogalerie

Koncem kalendářního roku 2015 jsme zrealizovali zakázky "Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice" a "Oprava chodníku u Panoramy - Ostrava Poruba".

 - Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice ( foto zde )

 - Oprava chodníku u Panoramy - Ostrava Poruba ( foto zde )