29.10.2013 Komunikace, zpevněné plochy a kanalizace ZOO Ostrava

\r\n

Předmětem zakázky bylo vybudování nové kanalizace, retenční nádrže, zpevněných ploch ze zámkové dlažby a živičné komunikace. Fotodokumentace stavby zde.

3.10.2013 Realizované zakázky (srpen - září 2013)

\r\n

V období srpen - září 2013 jsme realizovali tyto akce:

\r\n

29.8.2013 - MK Hájkovická a Nová Kolonie v Krásném Poli - foto zde

\r\n

2.9.2013 - Velkoplošná vysprávka na ulici Lvovské v Ostravě Porubě - foto zde

\r\n

12.9.2013 - Sanace propustků na silnici I/67 v úseku Karviná - Bohumín - foto zde

\r\n

24.9.2013 - Oprava chodníku na ulici Výškovické v Ostravě Výškovicích - foto zde

\r\n

30.9.2013 - Velkoplošná vysprávka na ulici L. Štura v Ostravě Porubě - foto zde

Oprava chodníku na ulici Mongolské v Ostravě - Porubě

\r\n

 Dne 7.10.2013 jsme dokončili opravu chodníku na ulici Mongolské v Ostravě - Porubě. Předmětem stavebních prací bylo vybourání stávajících obrubníků a ploch z litého asfaltu, osazení nových obrub, zřízení konstrukčních vrstev a pokládka zámkové dlažby. Fotodokumentaci připravujeme.

17.8.2013 Oprava chodníku na ulici Skautské v Ostravě - Porubě

\r\n

Předmětem zakázky bylo vybourání stávajícího chodníku včetně přístupů ke vchodům, dodávka a montáž nových žulových obrubníků,nové konstrukční vrstvy a pokládka zámkové dlažby. Foto zde.