28.11.2013 Rekonstrukce ul. K Černavám - Petřkovice

\r\n

Práce na této zakázce zpočívaly v rekonstrukci komunikace včetně vybudování tenisového a volejbalového hřiště. Fotodokumentaci připravujeme.

15.11.2013 Oprava komunikace a chodníku v Ostravě - Porubě

\r\n

Oprava komunikace na Nezvalovém náměstí - zde

\r\n

Oprava chodníku U Sportoviště - zde

20.11.2013 Chodník mezi ZŠ J. Šoupala a ulicí Svojsíkovou

\r\n

Předmětem zakázky bylo odstranění stávajícího chodníku z litého asfaltu, zřízení nových podkladních vrstev, osazení obrubníků a zámkové dlažby. Foto zde.

29.10.2013 Komunikace, zpevněné plochy a kanalizace ZOO Ostrava

\r\n

Předmětem zakázky bylo vybudování nové kanalizace, retenční nádrže, zpevněných ploch ze zámkové dlažby a živičné komunikace. Fotodokumentace stavby zde.