21.2.2014 Severní dvůr Nové radnice Ostrava - Kanalizace

\r\n

Dnešním dnem zahajujeme výstavbu nové kanalizace v severním dvoře Nové radnice v Ostravě.

6.12.2013 Oprava zpevněné plochy u Duhy v Ostravě - Porubě

\r\n

Předmětem této zakázky bylo předláždění ploch z litého asfaltu do zámkové dlažby, úpravu ostrůvku pro zeleň a výstavbu nové zídky včetně dvou schodišťových stupňů. Fotogalerii připravujeme.

14.1.2014 Strojírna KPDH Ostrava - Kunčičky - Dešťová kanalizace, retence, OLK

\r\n

V rámci této zakázky bylo provedeno zabudování retenčních prvků AS Krecht, odlučovač lehkých kapalin AS-TOP 3 VFS a napojení do kanalizace.Foto z výstavby zde.

18.11.2013 Oprava chodníku na ulici Klimkovické v Ostravě - Porubě

\r\n

Dne 18.11.2013 jsme investorovi předali opravený chodník an ulici Klimkovické. Jednalo se o předláždění chodníku z litého asfaltu do zámkové dlažby včetně osazení nových obrubníků. Fotodokumentaci připravujeme.