24.4.2014 Severní dvůr nové Radnice - kanalizace

\r\n

Dne 17.4.2014 jsme dokončili práce výstavbě nové kanalizace. Zakázka je předána bez vad a nedodělků.

14.4.2014 Oprava komunikace K Černavám v Ostravě - Petřkovicích

\r\n

Předmětem této zakázky bylo vyčištění a srovnání skládky se stavebním a komunálním odpadem, a vybudování komunikace včetně zřízení nového tenisového a volejbalového hřiště. foto zde

22.4.2014 Rekonstrukce povrchu chodníku u bytových domů č.p. 1049 - 1052 v Dětmarovicích

\r\n

Práce spočívaly v kompletní rekonstrukci chodníkového tělesa. Stávající dlažba, obrubníky i podkladní konstrukce byly vybourány a nahrazeny novými konstrukcemi, obrubníky i dlažbou. Zakázku jsme zrealizovali za 8 dní. Fotodokumentace zde

2.4.2014 Zřízení příjezdové komunikace ke Slezskoostravskému hradu.

\r\n

Dne 2.4.2014 byla dokončena stavba příjezdové komunikace ke Slezskoostravskému hradu. Jednalo se o vyrovnávku stávající zpevněné plochy obalovaným kamenivem, zatření spár betonových panelů betonovou směsí, spojovací postřik a položila se 5cm živičná vrstva ACO 11. Fotografie zde.