30.5.2014 Oprava přechodů pro chodce v Ostravě - Porubě

\r\n

Ke dni 30.5.2014 byly dokončeny opravy přechodů pro chodce na ulicích Martinovská, Sokolovská v Ostravě - Porubě.

\r\n

Foto Martinovská zde

\r\n

Foto Sokolovská zde

24.4.2014 Velkoplošné opravy komunikací v Ostravě - Porubě

\r\n

V období březen - květen provádíme velkoplošné vysprávky v Ostravě - Porubě. K dnešnímu dni se opravy realizovaly na:

\r\n

 - ulice Ukrajinská

\r\n

 - ulice Karla Pokorného

\r\n

 - ulice Lvovská

\r\n

 - ulice Podroužková

\r\n

 - ulice Marie Majerové

\r\n

 - ulice Kubánská

\r\n

V nejbližších dnech proběhnou vysprávky na ulici Spojů, Martinovské a Mongolské.

12.5.2014 Zvýšení bezpečnosti v centru obce Těrlicko I/11

\r\n

Na investici se podílela obec Těrlicko a ŘSD Ostrava. V rámci zvýšení bezpečnosti přechodu chodců přes frekventovanou silnici I/11 byly nasvětleny dva přechody. Bezpečnost přechodu chodců zajištůjí osazené CITY bloky včetně zemních LED diod a nových stožárů se svítidly Indal Stela Wide 48LED. Fotodokumentace zde

\r\n


24.4.2014 Severní dvůr nové Radnice - kanalizace

\r\n

Dne 17.4.2014 jsme dokončili práce výstavbě nové kanalizace. Zakázka je předána bez vad a nedodělků.