24.11.2014 Aktualizace Certifikátů

\r\n

Aktualizované certifikáty najdete zde.

18.7.2014 Parkovací stíní Ostrava - Fifejdy (ul. Oskara Motyky)

\r\n

Účelem stavebních prací, bylo vytvořit nová parkovací stání v Ostravě - Fifejdách.

\r\n

FOTO zde

24.11.2014 Průběh vysoutěžených zakázek

\r\n

V těchto dnech máme rozpracované následující zakázky:

\r\n

 - Rekonstrukce zpevněných ploch ulice M. Kopeckého včetně zřízení komunikací pro IZS (Ostrava - Poruba)

\r\n

 - Rekonstrukce komunikací ul. Balbínova a ul. Kosatcova (Ostrava - Petřkovice)

\r\n

 - Oprava havárie přípojky kanalizace kulturního domu a následná oprava zpevněných ploch (Ostrava - Petřkovice)

\r\n

 - Běžná údržba komunikací a chodníků (Ostrava - Poruba)

\r\n

 - MK Višňová (Ostrava - Poruba)

\r\n

Průběžně vše dokumentujeme a aktualizujeme.

30.6.2014 MK Dolní

\r\n

Pro firmu Ostravské Komunikace a.s. jsme realizovali zakázku "MK Dolní" v Ostravě - Zábřehu. Jednalo se o odfrézování stávajícího povrchu vozovky, osazení nových žulových obrubníků KS3 a položení nové obrusné vrstvy komunikace.

\r\n

FOTO zde