2.3.2016 RECYKLAČNÍ DVŮR - prodej recyklovaného materiálu

Naše společnost rozšiřuje činnost o prodej recyklovaného materiálu. Recyklační dvůr slouží ke zpracovávání stavebního a demoličního odpadu. Zpracováváme stavební odpad betonový (O 170101) a asfaltový (O 170302), od kterého jsou separovány cizorodé částice, odpad je následně drcen a tříděn na požadované frakce.

 - betonový recyklát frakce 0/63

 - asfaltový recyklát tříděný frakce 0/20

 - asfaltový recyklát tříděný frakce 20/63

 

Recyklované materiály jsou použitelné pro obsypy, zásypy, zřizování krajnic komunikací, do sanačních a podkladních vrstev zpevněných ploch, chodníků a komunikací, jako náhrada klasického kameniva a vysokopecní strusky.

Ceny prodeje recyklovaného odpadu jsou k dispozici v záložce Recyklační dvůr.