24.11.2014 Průběh vysoutěžených zakázek

\r\n

V těchto dnech máme rozpracované následující zakázky:

\r\n

 - Rekonstrukce zpevněných ploch ulice M. Kopeckého včetně zřízení komunikací pro IZS (Ostrava - Poruba)

\r\n

 - Rekonstrukce komunikací ul. Balbínova a ul. Kosatcova (Ostrava - Petřkovice)

\r\n

 - Oprava havárie přípojky kanalizace kulturního domu a následná oprava zpevněných ploch (Ostrava - Petřkovice)

\r\n

 - Běžná údržba komunikací a chodníků (Ostrava - Poruba)

\r\n

 - MK Višňová (Ostrava - Poruba)

\r\n

Průběžně vše dokumentujeme a aktualizujeme.