18.7.2014 Parkovací stíní Ostrava - Fifejdy (ul. Oskara Motyky)

\r\n

Účelem stavebních prací, bylo vytvořit nová parkovací stání v Ostravě - Fifejdách.

\r\n

FOTO zde