24.4.2014 Severní dvůr nové Radnice - kanalizace

\r\n

Dne 17.4.2014 jsme dokončili práce výstavbě nové kanalizace. Zakázka je předána bez vad a nedodělků.