2.4.2014 Zřízení příjezdové komunikace ke Slezskoostravskému hradu.

\r\n

Dne 2.4.2014 byla dokončena stavba příjezdové komunikace ke Slezskoostravskému hradu. Jednalo se o vyrovnávku stávající zpevněné plochy obalovaným kamenivem, zatření spár betonových panelů betonovou směsí, spojovací postřik a položila se 5cm živičná vrstva ACO 11. Fotografie zde.