29.10.2013 Komunikace, zpevněné plochy a kanalizace ZOO Ostrava

\r\n

Předmětem zakázky bylo vybudování nové kanalizace, retenční nádrže, zpevněných ploch ze zámkové dlažby a živičné komunikace. Fotodokumentace stavby zde.