Oprava chodníku na ulici Mongolské v Ostravě - Porubě

\r\n

 Dne 7.10.2013 jsme dokončili opravu chodníku na ulici Mongolské v Ostravě - Porubě. Předmětem stavebních prací bylo vybourání stávajících obrubníků a ploch z litého asfaltu, osazení nových obrub, zřízení konstrukčních vrstev a pokládka zámkové dlažby. Fotodokumentaci připravujeme.