2.1.2018 Zakázky provedené v roce 2017

V roce 2017 jsme realizovali tyto zakázky. V galerii si můžete prohlédnout fotodokumentaci.

 - Oprava komunikací a ZP v areálu výstaviště Černá louka foto

 - Přechod pro chodce Karviná - Louky foto

 - MK Pasteurova foto

 - SÚ komunikace Nám.Dr.Brauna foto

 - Souvislé údržby MK Šalounova

 - Oprava chodníku na ul. Riegrova foto

 - 17013-Stavební údržba pro převedení úseku sil I/48

 - Komunikace a ZP Cromodora Wheels, Mošnov

 - Rekonstrukce propustku 46810-8P km 1,294 v Petrovicích - Závadě foto

 - Rekonstrukce propustku 648-035P km 22,119 v Dolním Žukově foto

 - Rekonstrukce SSZ Národní třída x 17. listopadu x Na Nábřeží

 - Stavební úpravy chodníků na ul. Nábřeží SPB v Ostravě - Porubě foto

 - Stavební úpravy chodníků na ulici Vřesinská v Ostravě - Porubě foto

 - Nástupní plochy na ulici Svojsíkova v Ostravě - Porubě foto

7.12.2016 Aktualizace webu

Dne 7.12.2016 proběhla aktualizace webových stránek. Mírně jsme upravili design stránek, nainstalovali SSL certifikát a především vytvořili responzivní design, který se přizpůsobuje prohlížecímu zařízení (telefonu, tabletu). Děkujeme za spolupráci firmě PCsupport s.r.o., která aktualizaci prováděla.

16.3.2017 BETON UNIVERSITY - Betony pro moderní stavby a design

Dne 16.3.2017 se pod hlavičkou ČESKOMORAVSKÉHO BETONU HEIDELBERG CEMENT group v prostorách PARK INN hotelu v Ostravě konal seminář "Betony pro moderní stavby a design". Jedná se o projekt BETON UNIVERSITY. Vřele doporučujeme navštívit stránky http://www.betonuniversity.cz/, kde naleznete veškeré potřebné i zajímavé informace týkající se betonů.

2.3.2016 RECYKLAČNÍ DVŮR - prodej recyklovaného materiálu

Naše společnost rozšiřuje činnost o prodej recyklovaného materiálu. Recyklační dvůr slouží ke zpracovávání stavebního a demoličního odpadu. Zpracováváme stavební odpad betonový (O 170101) a asfaltový (O 170302), od kterého jsou separovány cizorodé částice, odpad je následně drcen a tříděn na požadované frakce.

 - betonový recyklát frakce 0/63

 - asfaltový recyklát tříděný frakce 0/20

 - asfaltový recyklát tříděný frakce 20/63

 

Recyklované materiály jsou použitelné pro obsypy, zásypy, zřizování krajnic komunikací, do sanačních a podkladních vrstev zpevněných ploch, chodníků a komunikací, jako náhrada klasického kameniva a vysokopecní strusky.

Ceny prodeje recyklovaného odpadu jsou k dispozici v záložce Recyklační dvůr.