Společnost

STAVIA - silniční stavby, a.s. je českou firmou, zabývající se realizací dopravních a inženýrských staveb. Byla založena v roce 1990 jako sdružení a v roce 2000 se transformovala na akciovou společnost.

Firma působí v oblasti moravského regionu a v současné době se zabývá především prováděním:

  • komunikace, chodníky, zpevněné plochy, cyklostezky
  • kanalizace, odvodnění
  • výstavba opěrných zdí, gabiony
  • opravy mostů a propustků (sanace)
  • realizace dětských a sportovních hřišť
  • inženýrské sítě, veřejné osvětlení
  • čištění komunikací, zimní a letní údržba
  • zemní a bourací práce
  • železářské a betonářské práce

 Více informací o našem působení najdete v sekci Výrobní program.